Những việc cần làm sau khi cài Ubuntu

Sau khi cài đặt Ubuntu, bạn cần có cài đặt một số phần mềm và tinh chỉnh để hoàn thiện hệ điều hành này, giúp bạn có được một môi trường làm việc hoàn hảo. Sau đây là một số việc cần làm mà mình thấy cần thiết.
Bài viết áp dụng cho Ubuntu 14.04 trở lên, Elementary OS và một số Ubuntu distributions

Export data to CSV file on Symfony

In this post, I will guide you to export data to csv file on Symfony. It's simple way to use StreamedResponse. It will generate an file csv allow you download when you access to routing.

Short URL and Long URL use Google Short API

There are many services that allow users shortened link such as bit.ly , adf.ly, goo.gl, ... In this article, I will guide you to use the google shortened link services to get short link from long link or reverse

Hãy cố gắng throw Exception khi gặp lỗi

Trong quá trình làm việc, với PHP nói riêng và các ngôn ngữ lập trình nói chung, bạn sẽ dễ dàng gặp các trường hợp mà giá trị bị sai. Vậy lúc đó bạn giải quyết nó như thế nào? Return False? Return một đoạn message để biết đó là lỗi gì? Hãy cố gắng throw Exception nếu có thể.

Sử dụng camelCase hay underscore?

Class, function, variable, property,… đều cần phải có tên. Có 3 chuẩn để đặt tên trong lập trình là: PascalCase, camelCase, underscore. PascalCase mặc định đã là chuẩn đặt tên cho class name, chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới 2 chuẩn còn lại. Bạn đang dùng chuẩn nào trong việc lập trình của mình?